Rodzaje realizowanych tłumaczeń

Lang Center Tłumacze Przysięgli od 2004 roku zajmuje się wielowymiarową obsługą firm, instytucji oraz Klientów indywidualnych w zakresie usług językowych. Oferujemy tłumaczenia pisemne oraz ustne w obrębie wszystkich języków europejskich, a także wielu pozaeuropejskich niezależnie od dziedziny. Oferujemy tłumaczenia pisemne oraz ustneuwierzytelnione oraz nieuwierzytelnione (zwykłe) w obrębie wszystkich języków europejskich, a także wielu pozaeuropejskich.

OFEROWANE RODZAJE REALIZOWANYCH TŁUMACZEŃ:

 • URZĘDOWE: akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu etc.
 • DOKUMENTY SAMOCHODOWE: dokumenty celne, faktury, dowody rejestracyjne, umowy – wszelkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu
 • PRZEMYSŁ I TECHNIKA: instrukcje obsługi, katalogi produktów, specyfikacje techniczne, dokumentacja przetargowa, teksty naukowe.
 • BIZNES: korespondencja handlowa, kontrakty, oferty handlowe, podpisane umowy i kontrakty
 • FINANSE: sprawozdania finansowe, biznes plany, raporty, audyty, dokumenty bankowe. kadrowe i płacowe.
 • PRAWO: akty notarialne, pełnomocnictwa, orzeczenia sądowe, upoważnienia, wyroki, etc.
 • MARKETING: materiały reklamowe, ulotki, foldery, katalogi, strony www, etc.
 • INFORMATYKA: oprogramowania i powiązane z nimi dokumentacje, instrukcje użytkownika.
 • MEDYCYNA: historie chorób, wyniki badań, teksty z zakresu medycyny, stomatologii i farmacji i wiele innych

Dokumenty, które najczęściej wymagają tłumaczenia przysięgłego:

 • akty urodzenia, ślubu i zgonu,
 • świadectwa ukończenia szkół i uczelni,
 • dokumentacja sądowa (pozwy, wyroki i apelacje),
 • dokumentacja finansowa,
 • akty notarialne, takie jak: umowy kupna nieruchomości, testamenty i upoważnienia osób w sprawach spadkowych,
 • dokumenty KRS,
 • wyciągi z rejestrów handlowych i sądowych,
 • dokumenty samochodów kupionych za granicą,
 • zaświadczenia ubezpieczeniowe,
 • podpisane umowy i kontrakty,
 • dokumenty handlowe, księgowe, kadrowe i płacowe.

Zasady wykonywania  tłumaczeń uwierzytelnionych regulowane są ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku. Każde tłumaczenie przysięgłe zostaje przez tłumacza podpisane i opatrzone imienną pieczęcią oraz adnotacją z datą i numerem repertorium.

Zleceniodawca powinien przekazać przeznaczoną do tłumaczenia  dokumentację w oryginale, o ile go posiada. W przypadku gdy przekazanie oryginału nie jest możliwe Zleceniodawca może dostarczyć materiały w formie skanów.W takim przypadku tłumacz przysięgły umieszcza adnotację, iż tłumaczenie zostało wykonane na podstawie kopii.