Test online

Nie przygotowuj się do testu. Test ma charakter wewnętrzny i ma sprawdzić aktualną wiedzę. Prosimy
o samodzielne wypełnienie testu, gdyż jego wynik umożliwi nam dobór optymalnej grupy.

Step 1 of 2

50%
  • Wpisz swoje dane poniżej :

  • 1. True or false test

    Proszę określić, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe, zaznaczając odpowiedni kwadrat ”true” (prawdziwe) lub ”false” (fałszywe).
    Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa to -1punkt, a brak odpowiedzi to 0 punktów.

  • 2. Multiple choice test

    Proszę wybrać prawidłową odpowiedź. Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa lub brak odpowiedzi to 0 punktów.