Metodyka naszej pracy

Po pierwsze – efektywność!

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych lektorów oraz nieustającej pasji nauczania udało nam się stworzyć szeroką ofertę kursów językowych przeznaczonych dla nawet najbardziej wymagających słuchaczy.

Nasza metodyka oparta jest o przemyślany i najnowocześniejszy system nauczania języka, dzięki któremu Słuchacz kształtuje i udoskonala wszystkie zdolności językowe, potrzebne na każdym kroku w XXI wieku.

  • Wszystkie nasze kursy oparte są o metody konwersacyjne
  • Nauczamy koncepcyjnie, unikając szablonów ograniczających słuchaczy.
  • Oddajemy głos słuchaczowi, pomagając w swobodnym budowaniu własnych zdań, opinii, pytań i argumentów.
  • Kładziemy nacisk na poprawność gramatyczną, traktując ją jednak jako nieodłączny element żywego mówionego języka.
  • Uczymy wyłącznie współczesnego i praktycznego słownictwa.
  • Pracujemy z naszymi uczniami w oparciu o starannie skonstruowany monitoring indywidualnych postępów. Cyklicznie przeprowadzamy różnorodne testy wskazujące silne i słabe strony słuchaczy oraz obrazujące przebieg szkolenia.
  • Staramy się na bieżąco optymalizować proces nauczania, dostosowując go do indywidualnych możliwości i oczekiwań słuchaczy, tak aby przebiegał on w niezakłóconym, szybkim tempie, a jego efekty widoczne były już po kilku tygodniach współpracy.

Dzięki stałemu nadzorowi oraz monitoringowi procesu metodycznego możemy być pewni bardzo wysokiej jakości oferowanych przez nas usług szkoleniowych, czego potwierdzenie stanowi Gwarancja jakości.

Metoda bezpośrednia – DIRECT Method

Direct Method to nowoczesny system nauczania języków obcych wykorzystywany obecnie w ponad 20 krajach. Jest on systematycznie udoskonalany w oparciu o regularnie przeprowadzane badania oraz najnowsze trendy w nauczaniu języków obcych.

Głównym celem metody bezpośredniej jest przygotowanie do swobodnego i komunikatywnego posługiwania się językiem obcym, poprzez wykształcenie pewnych odruchów, rozwijających myślenie w języku, którego chcemy się nauczyć, co zdecydowanie ułatwia posługiwanie się nim w praktyce.
Metoda bezpośrednia daje więc możliwość osiągnięcia bardzo dobrych rezultatów w krótkim czasie.

czytaj więcej

* SŁUCHANIE I MÓWIENIE
Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie
i mówienie. Około 80% lekcji to praca werbalna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce, jak i w odpowiednim kontekście.
Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.
Podsumowując, słownictwo jest ważniejsze od gramatyki, a najważniejsze jest mówienie.

*ZAJĘCIA W JĘZYKU OBCYM
Zajęcia językowe metodą bezpośrednią odbywają się prawie wyłącznie w języku obcym.
Nauczyciel unika tłumaczenia na język ucznia. W kolejnych partiach lekcji nowe pytania zawierają aktualnie wprowadzane słowa lub gramatykę, a resztę materiału słuchacz już zna z poprzednich lekcji.
Języka obcego uczymy się podobnie, jak dziecko uczące się swojego pierwszego języka. Słuchacz najpierw słyszy słowa, następnie wypowiada je imitując wymowę nauczyciela, a dopiero potem poznaje pisownię: czyta i pisze.

*ODRUCHY JĘZYKOWE
Aby rozwinąć odpowiednie odruchy językowe, należy mówić szybko i bez zastanawiania się. Dzięki temu wykorzenia się nawyk myślenia po polsku i tłumaczenia na język obcy, który bardzo utrudnia rozumienie ze słuchu i mówienie w naturalnym tempie.
Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście.
Uczymy słownictwa codziennego użytku ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej używanych słów z zakresu języka mówionego.

* PYTANIA I ODPOWIEDZI
Ćwiczenie pytań i odpowiedzi w małych grupach uczniów jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym sposobem nauki, znanym od setek lat. Intensywna wymiana pytań i odpowiedzi między nauczycielem a uczniem służy wyrobieniu nawyków językowych. Uczeń osiąga automatyzm odpowiedzi dzięki naśladowaniu całych fraz i zdań.
Pytania i odpowiedzi w pierwszych etapach nauki są z góry określone i od tego wzoru nie powinien odbiegać ani nauczyciel, ani słuchacz. Słuchacz ćwiczy dokładnie te słowa i struktury gramatyczne, które są zawarte w pytaniach i odpowiedziach. W kolejnych etapach wprowadza się elementy własnej inwencji i słuchacz tworzy coraz więcej własnych, dowolnych odpowiedzi.
We wszystkich podręcznikach zawarta jest duża ilość interesujących pytań w naturalnym, współczesnym języku. Dzięki temu słuchacze mogą lepiej zapamiętać nowe słownictwo, a także używają go w większej liczbie kontekstów (różne zastosowania, struktury gramatyczne, kolokacje). To sprawia, że potrafią bardziej kreatywnie używać języka obcego zamiast zapamiętywać mechanicznie pojedyncze zdania.

* POPRAWNOŚĆ
Nauczyciel kładzie duży nacisk na poprawność wypowiedzi pod względem wymowy, słownictwa i gramatyki, co utrwala prawidłowe nawyki językowe u słuchaczy, a także motywuje ich do dbania o formułowanie bezbłędnych zdań.Ważne jest wypowiadanie się już od samego początku w sposób samodzielny, nawet jeśli może to oznaczać popełnianie błędów. Oczywiście błędy powinny być od razu poprawiane przez nauczyciela w przyjazny sposób, aby słuchacz uczył się powtarzając poprawną formę.Znajomość zasad gramatycznych pojawia się z biegiem czasu: potrzebne zagadnienia gramatyczne poznajemy podczas lekcji, ćwicząc je od razu w praktyce w zdaniach, natomiast co jakiś czas robione są lekcje gramatyczne, poświęcone w całości utrwaleniu i wyjaśnieniu gramatyki.

* POWTARZANIE MATERIAŁU
Nauka języka jest szybsza i znacznie bardziej efektywna za sprawą regularnych powtórek materiału. W metodzie bezpośredniej przeznacza się dużą część zajęć na ściśle zorganizowane powtarzanie materiału, dzięki czemu słuchacze zapamiętują szybko i na długo duże ilości nowego słownictwa i gramatyki.Zaplanowany system powtórek sprawia, że uczeń ma kilkukrotny kontakt z każdą partią materiału – poczynając od powtórki na początku każdej lekcji, poprzez czytania i lekcje gramatyczne, aż do powtórzenia większej całości przed egzaminem.Tajemnicą sukcesu w uczeniu się języka obcego są powtórki materiału. Nauka języka polega głównie na wykształceniu szybkich odruchów, podobnie jak pisanie na maszynie, albo gra na fortepianie – a takie odruchy można wykształcić jedynie przez częste powtórki.

Platforma internetowa – Direct Language Hub

Direct Language Hub to nowoczesna platforma e-learningowa do nauki języka angielskiego
w oparciu o elementy metody bezpośredniej.
Wszyscy słuchacze Lang Center Tłumacze Przysięgli znajdą na platformie Direct Language Hub bezpłatne uzupełnienie kursu stacjonarnego, dzięki któremu mogą utrwalać wiadomości z lekcji, nadrabiać zaległości, a także powtarzać materiał przed egzaminem w atrakcyjnej i nowoczesnej formie.
Korzystając z platformy internetowej słuchacze Lang Center Tłumacze Przysięgli otrzymują nawet 100 dodatkowych godzin nauki GRATIS – bez wychodzenia z domu, 24 H na dobę.